Key Performance Report (LAKIP)

Lapoan Kinerja KESDM 2020

Lapoan Kinerja KESDM 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 70

Download

Laporan Kinerja Setjen 2020

Laporan Kinerja Setjen 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 12

Download

Laporan Kinerja Ditjen EBTKE 2020

Laporan Kinerja Ditjen EBTKE 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 24

Download

Laporan Kinerja Ditjen Migas 2020

Laporan Kinerja Ditjen Migas 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 14

Download

Laporan Kinerja Itjen 2020

Laporan Kinerja Itjen 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 4

Download

Laporan Kinerja DEN 2020

Laporan Kinerja DEN 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 7

Download

Laporan Kinerja Badan Geologi 2020

Laporan Kinerja Badan Geologi 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 4

Download

Laporan Kinerja Badan Litbang 2020

Laporan Kinerja Badan Litbang 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 4

Download

Laporan Kinerja BPSDM 2020

Laporan Kinerja BPSDM 2020

Wednesday, 7 April 2021 | Hits 5

Download

Laporan Keuangan Tahun 2019 (audited)

Laporan Keuangan Tahun 2019 (audited)

Monday, 31 August 2020 | Hits 266

Download

Laporan Kinerja Badan Geologi 2019

Laporan Kinerja Badan Geologi 2019

Thursday, 30 April 2020 | Hits 255

Download

Laporan Kinerja Setjen DEN 2019

Laporan Kinerja Setjen DEN 2019

Wednesday, 29 April 2020 | Hits 188

Download

Laporan Kinerja BPH Migas

Laporan Kinerja BPH Migas

Wednesday, 29 April 2020 | Hits 175

Download